Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa D. M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda D. M. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I Ns 145/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I Ns 145/16 UZASADNIENIE W. A. , J. W. , J. Ś. , W. G. i B. G. reprezentowani przez adwokata M. B. złożyli wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, położoną w W. , przy ul. (...) , dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi KW (...) , polegającej na wypowiedzeniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z dnia 09.08.2013 r. zmienioną aneksem z dnia 20.03.2014 r., zawartą ze Z. B. (1) , prowadzącym działalność go
Czytaj więcej»

I Ns 360/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 360/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorski I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Swatowski Protokolant: Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w K. przy udziale H. K. o unieważnienie aktu zgonu postanawia: I Unieważnia akt zgonu H. N. sporządzony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w K. w dniu 03 listopada 2014
Czytaj więcej»

II K 29/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Sygn. akt II K 29/17 UZASADNIENIE W wyniku rozpoznania sprawy M. W. , Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 14 maja 2010 r. , w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) , z siedzibą przy ul. (...) w W. . Funkcję prezesa zarządu spółki pełnił wówczas M. W. . Przedmiotem działalności spółki od momentu jej rejestracji była m.in. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Dowód: - odp
Czytaj więcej»

II K 31/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

II K 31/17 UZASADNIENIE W dniu 14 maja 2016r. R. C. , przebywając w mieszkaniu swojej teściowej w K. , zauważył przez okno znanego mu osobiście D. P. z U. . Wiedząc, że wcześniej wymieniony był osobą poszukiwaną przez Policję, zatelefonował do KPP w K. , podając m.in. rysopis i ubiór D. P. . Po około godzinie R. C. ponownie zauważył D. P. idącego w kierunku Szkoły Podstawowej nr (...) . O powyższym ponownie telefonicznie powiadomił K. . dowód : zeznania świadków R. C. k.58-59 akt PR Ds. 783.2016
Czytaj więcej»

II K 62/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Sygn. akt II K 62/17 PR Ds. 265.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim w Wydziale II Karnym w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 czerwca 2017r. i 19 lipca 2017r. sprawy R. J. K. , córki D. i M. z domu T. , urodzonej (...) w K. , zamieszkałej: ul. (...) , (...)-(...) W. oskarżonej o to, że: po dniu 17 marca 2
Czytaj więcej»

II K 69/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Sygn. akt II K 69/17 Ds. 632/15 Prok. Rej. Ś. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : St. Sekretarz A. M. w obecności Prokuratora Mariusza Gajewskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. sprawy R. U. , urodzonego (...) w K. , syna E. i P. z domu M. , zamieszkałego ul. (...) , (...)-(...) D. oskarżonego o to, że : w dniu 12 listopada 201
Czytaj więcej»

II K 124/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 124 /16 2 Ds. 53/15 Prok. Rejon. S. P. w S. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : St. Sekretarz sądowy Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 lipca 2016r., 07 października 2016r. i 02 grudnia 2016r. sprawy karnej S. G. , syna F. i I. z. B. , urodzonego (...) w S. , zamieszkałego :
Czytaj więcej»

II K 156/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. II K 156/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Kamila Nowicka-Homik Protokolant Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.09.2016r., 04.11.2016r. i 02.12.2016r. sprawy karnej E. M. , urodzonego w dniu (...) w R. , s. J. i Z. z domu Z. , zamieszkałego: (...)-(...) W. 59 oskarżonego o to, że: I. jako pełnomocnik spółki (...) z si
Czytaj więcej»

II K 156/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

II K 156/16 UZASADNIENIE Spółka z o.o. (...) z siedzibą w W. prowadziła działalność z zakresu usług ogólnobudowlanych. Jedynym wspólnikiem był Ł. K. . W skład jednoosobowego zarządu wchodziła S. C. , która od 06.06.2014r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie zajmowała się sprawami spółki. Obsługę księgową spółki prowadziła E. L. na podstawie ustnej umowy zawartej z E. M. . dowód : informacja z rejestru przedsiębiorców k.5-7, zeznania świadka S. C. k.12v, 159-161, E. L. k.188a, postanowienie
Czytaj więcej»