Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 172/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

I C 172/15 UZASADNIENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. , reprezentowana przez radcę prawnego H. C. , wniosła pozew przeciwko małżonkom M. K. i T. K. , domagając się zasądzenia od nich solidarnie kwoty 2 160,72 zł z ustawowymi odsetkami od 11 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powódka wskazała, że zarządza nieruchomością wspólno ty mieszkaniowej w S. , do której pozwani należą jako właściciele lokalu mieszkalnego nr (...) w bu
Czytaj więcej»

I C 365/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w K. w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Romualda Bożek-Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. L. (1) przeciwko Gminie W. o zapłatę O R Z E K A I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda A. L. (1) na rzecz pozwanej Gminy W. kwotę 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta z
Czytaj więcej»

I C 319/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 319/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa K. Ż. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia I C 319/16 UZASADNIENIE K. Ż. , reprezentowany przez adwokata Ł. B. , wniósł pozew przeciwko A. L. , domaga
Czytaj więcej»

I C 372/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Romualda Bożek - Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa H. L. przeciwko K. L. o zapłatę O R Z E K A I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda H. L. na rzecz pozwanego K. L. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemna
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w K. przeciwko D. K. o zapłatę O R Z E K A I Uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I C 446/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2020-02-28

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2018 r. ​ Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Romualda Bożek-Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa E. K. i Z. K. przeciwko (...) S.A. we W. , Banku (...) S.A. w W. i Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. o zapłatę ewentualnie ustal
Czytaj więcej»

I C 510/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 510/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko T. P. o zapłatę O R Z E K A 1 Powództwo oddala. 2 Zarządza zwrot ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na rzecz pozwanego T. P
Czytaj więcej»

I C 513/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

I C 513/15 UZASADNIENIE D. S. wniosła pozew przeciwko Z. K. , domagając się zasądzenia od niej kwoty 517 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2015r. do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie wskazała, że pozwana w dniu 24 listopada 2014r. poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Ś. spowodowała wszczęcie przez Wójta Gminy Ś. postępowania administracyjnego, która miało doprowadzić do wymeldowania jej i jej małoletniego syna W. z lokalu nr (...) w miejscowości S. . W toku tego postępowa
Czytaj więcej»

I C 447/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 447/15 Na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015 r. nie stawiła się pozwana, która nie złożyła wyjaśnień ani nie żądała przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Mariusz Swatowski Protokolant Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa
Czytaj więcej»

I C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Agencji Nieruchomości Rolnych w W. na rzecz pozwanego A. L. kwotę 1.217,00 zł (jed
Czytaj więcej»