Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa D. M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda D. M. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 365/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w K. w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Romualda Bożek-Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. L. (1) przeciwko Gminie W. o zapłatę O R Z E K A I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda A. L. (1) na rzecz pozwanej Gminy W. kwotę 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta z
Czytaj więcej»

I C 372/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Romualda Bożek - Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa H. L. przeciwko K. L. o zapłatę O R Z E K A I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda H. L. na rzecz pozwanego K. L. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemna
Czytaj więcej»

I C 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 84/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa O. J. przeciwko Gminie K. o zapłatę O R Z E K A I Zasądza od pozwanej Gminy K. na rzecz powódki O. J. kwotę 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 03 października 2
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w S. przeciwko E. Z. o zapłatę O R Z E K A I W zakresie ochrony wierzytelności wynikających z: oświadczenia o poddaniu się egzekucji zawarte
Czytaj więcej»

I C 172/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w S. przeciwko T. K. i M. K. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki Spółdzielni Mieszkaniowej w S. na rzecz pozwanych T. K. i M. K. kwo
Czytaj więcej»

I C 172/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

I C 172/15 UZASADNIENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. , reprezentowana przez radcę prawnego H. C. , wniosła pozew przeciwko małżonkom M. K. i T. K. , domagając się zasądzenia od nich solidarnie kwoty 2 160,72 zł z ustawowymi odsetkami od 11 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powódka wskazała, że zarządza nieruchomością wspólno ty mieszkaniowej w S. , do której pozwani należą jako właściciele lokalu mieszkalnego nr (...) w bu
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa E. J. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę O R Z E K A I . Zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. J. kwotę 23 246,66 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 319/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 319/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa K. Ż. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia I C 319/16 UZASADNIENIE K. Ż. , reprezentowany przez adwokata Ł. B. , wniósł pozew przeciwko A. L. , domaga
Czytaj więcej»

I C 446/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2020-02-28

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2018 r. ​ Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Romualda Bożek-Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa E. K. i Z. K. przeciwko (...) S.A. we W. , Banku (...) S.A. w W. i Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. o zapłatę ewentualnie ustal
Czytaj więcej»