Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 446/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2020-02-28

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2018 r. ​ Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Romualda Bożek-Makówka Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa E. K. i Z. K. przeciwko (...) S.A. we W. , Banku (...) S.A. w W. i Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. o zapłatę ewentualnie ustal
Czytaj więcej»

I C 510/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 510/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko T. P. o zapłatę O R Z E K A 1 Powództwo oddala. 2 Zarządza zwrot ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na rzecz pozwanego T. P
Czytaj więcej»

I C 513/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 513/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. K. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia
Czytaj więcej»

I C 513/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

I C 513/15 UZASADNIENIE D. S. wniosła pozew przeciwko Z. K. , domagając się zasądzenia od niej kwoty 517 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2015r. do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie wskazała, że pozwana w dniu 24 listopada 2014r. poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Ś. spowodowała wszczęcie przez Wójta Gminy Ś. postępowania administracyjnego, która miało doprowadzić do wymeldowania jej i jej małoletniego syna W. z lokalu nr (...) w miejscowości S. . W toku tego postępowa
Czytaj więcej»

I Ns 24/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Sygn. akt I Ns. 24/15 POSTANOWIENIE Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z wniosku T. K. przy udziale Gminy K. , C. W. , J. P. i S. P. o ustanowienie służebności postanawia: I Na rzecz wnioskodawcy T. K. i każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr (...) o powierzchni 0,0206 ha
Czytaj więcej»

II K 62/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Sygn. akt II K 62/17 PR Ds. 265.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim w Wydziale II Karnym w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 czerwca 2017r. i 19 lipca 2017r. sprawy R. J. K. , córki D. i M. z domu T. , urodzonej (...) w K. , zamieszkałej: ul. (...) , (...)-(...) W. oskarżonej o to, że: po dniu 17 marca 2
Czytaj więcej»

II K 69/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Sygn. akt II K 69/17 Ds. 632/15 Prok. Rej. Ś. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : St. Sekretarz A. M. w obecności Prokuratora Mariusza Gajewskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. sprawy R. U. , urodzonego (...) w K. , syna E. i P. z domu M. , zamieszkałego ul. (...) , (...)-(...) D. oskarżonego o to, że : w dniu 12 listopada 201
Czytaj więcej»

II K 124/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 124 /16 2 Ds. 53/15 Prok. Rejon. S. P. w S. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik Protokolant : St. Sekretarz sądowy Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 lipca 2016r., 07 października 2016r. i 02 grudnia 2016r. sprawy karnej S. G. , syna F. i I. z. B. , urodzonego (...) w S. , zamieszkałego :
Czytaj więcej»

II K 156/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. II K 156/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Kamila Nowicka-Homik Protokolant Anna Mazurek w obecności Prokuratora Doroty Roznerskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.09.2016r., 04.11.2016r. i 02.12.2016r. sprawy karnej E. M. , urodzonego w dniu (...) w R. , s. J. i Z. z domu Z. , zamieszkałego: (...)-(...) W. 59 oskarżonego o to, że: I. jako pełnomocnik spółki (...) z si
Czytaj więcej»

II K 156/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

II K 156/16 UZASADNIENIE Spółka z o.o. (...) z siedzibą w W. prowadziła działalność z zakresu usług ogólnobudowlanych. Jedynym wspólnikiem był Ł. K. . W skład jednoosobowego zarządu wchodziła S. C. , która od 06.06.2014r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie zajmowała się sprawami spółki. Obsługę księgową spółki prowadziła E. L. na podstawie ustnej umowy zawartej z E. M. . dowód : informacja z rejestru przedsiębiorców k.5-7, zeznania świadka S. C. k.12v, 159-161, E. L. k.188a, postanowienie
Czytaj więcej»