Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 447/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 447/15 Na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015 r. nie stawiła się pozwana, która nie złożyła wyjaśnień ani nie żądała przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Mariusz Swatowski Protokolant Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa
Czytaj więcej»

I C 447/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

I C 447/15 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka (...) akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. , reprezentowana adwokata R. W. , wniosła pozew przeciwko I. Ł. , domagając się zasądzenia od niej na swoją rzecz kwoty 1 752,66 zł, z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 1 505,46 zł od 18 lipca 2015 do dnia zapłaty zł oraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 80 zł od dnia wniesienia pozwu (31.08.2015r.) do dnia zapłaty, a także ko
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w K. przeciwko D. K. o zapłatę O R Z E K A I Uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I C 510/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 510/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko T. P. o zapłatę O R Z E K A 1 Powództwo oddala. 2 Zarządza zwrot ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na rzecz pozwanego T. P
Czytaj więcej»

I C 513/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 513/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. K. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia
Czytaj więcej»

I C 513/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

I C 513/15 UZASADNIENIE D. S. wniosła pozew przeciwko Z. K. , domagając się zasądzenia od niej kwoty 517 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2015r. do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie wskazała, że pozwana w dniu 24 listopada 2014r. poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Ś. spowodowała wszczęcie przez Wójta Gminy Ś. postępowania administracyjnego, która miało doprowadzić do wymeldowania jej i jej małoletniego syna W. z lokalu nr (...) w miejscowości S. . W toku tego postępowa
Czytaj więcej»

I C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Agencji Nieruchomości Rolnych w W. na rzecz pozwanego A. L. kwotę 1.217,00 zł (jed
Czytaj więcej»

I C 559/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 559/15 UZASADNIENIE B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. , reprezentowany przez adwokat M. Z. wniósł przeciwko E. P. pozew o zapłatę kwoty 4201,78 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia poz2wu tj. 17.11.2015 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że pozwana zawarła z (...) Bankiem SA umowę kredytu gotówkowego nr (...) w dniu 21.04.2008 r. .Wobec braku spłaty zadłu
Czytaj więcej»

I C 566/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 566/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny : Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Tomasz Karolak po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego O R Z E K A I Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

I Ns 24/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Sygn. akt I Ns. 24/15 POSTANOWIENIE Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016r. w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z wniosku T. K. przy udziale Gminy K. , C. W. , J. P. i S. P. o ustanowienie służebności postanawia: I Na rzecz wnioskodawcy T. K. i każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr (...) o powierzchni 0,0206 ha
Czytaj więcej»