Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

I C 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 84/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa O. J. przeciwko Gminie K. o zapłatę O R Z E K A I Zasądza od pozwanej Gminy K. na rzecz powódki O. J. kwotę 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 03 października 2
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w S. przeciwko E. Z. o zapłatę O R Z E K A I W zakresie ochrony wierzytelności wynikających z: oświadczenia o poddaniu się egzekucji zawarte
Czytaj więcej»

I C 172/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w S. przeciwko T. K. i M. K. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki Spółdzielni Mieszkaniowej w S. na rzecz pozwanych T. K. i M. K. kwo
Czytaj więcej»

I C 172/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

I C 172/15 UZASADNIENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. , reprezentowana przez radcę prawnego H. C. , wniosła pozew przeciwko małżonkom M. K. i T. K. , domagając się zasądzenia od nich solidarnie kwoty 2 160,72 zł z ustawowymi odsetkami od 11 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powódka wskazała, że zarządza nieruchomością wspólno ty mieszkaniowej w S. , do której pozwani należą jako właściciele lokalu mieszkalnego nr (...) w bu
Czytaj więcej»

I C 319/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 319/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa K. Ż. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia I C 319/16 UZASADNIENIE K. Ż. , reprezentowany przez adwokata Ł. B. , wniósł pozew przeciwko A. L. , domaga
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w K. przeciwko D. K. o zapłatę O R Z E K A I Uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I C 510/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 510/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko T. P. o zapłatę O R Z E K A 1 Powództwo oddala. 2 Zarządza zwrot ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim na rzecz pozwanego T. P
Czytaj więcej»

I C 513/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 513/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Mariusz Swatowski Protokolant : Alicja Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. K. o zapłatę O R Z E K A oddala powództwo. Sędzia
Czytaj więcej»

I C 513/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

I C 513/15 UZASADNIENIE D. S. wniosła pozew przeciwko Z. K. , domagając się zasądzenia od niej kwoty 517 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2015r. do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie wskazała, że pozwana w dniu 24 listopada 2014r. poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Ś. spowodowała wszczęcie przez Wójta Gminy Ś. postępowania administracyjnego, która miało doprowadzić do wymeldowania jej i jej małoletniego syna W. z lokalu nr (...) w miejscowości S. . W toku tego postępowa
Czytaj więcej»

I C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Czerko Protokolant: Justyna Bysiak po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim na rozprawie sprawy powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko A. L. o zapłatę O R Z E K A I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Agencji Nieruchomości Rolnych w W. na rzecz pozwanego A. L. kwotę 1.217,00 zł (jed
Czytaj więcej»